Category Archives: Pellentesque sed dolor

Legislatie europeana agricultura ecologica

REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) 2092/91; REGULAMENT (CE) NR. 889/2008 din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte…
Read more

Legislatia nationala agricultura ecologica

ORDONANŢĂ nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice; HOTĂRÂRE nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în…
Read more

Organisme de control aprobate

LISTA organismelor de inspecție şi certificare aprobate de M.A.D.R pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României  în conformitate cu art. 27 al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și  prevederile Ordinului Ministrului nr. 895/2016 ROMÂNIA COD ORGANISM ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE Informații privind acreditarea RO-ECO-001 BCS ÖKO-GARANTIE ROMÂNIA S.R.L - Decizia nr. 1/04.01.2016 de retragere…
Read more